Dijital dönüşüm işletmeniz için ne ifade ediyor?

Dünya benzeri görülmemiş bir hızla değişirken, merkezinde teknoloji bulunan somut bir dönüşümün gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Dijitalleşme süreci ve bunun kuruluşların daha çevik, verimli ve dirençli olmasına nasıl yardımcı olduğu konusunda farklı yaklaşımlar mevcut. Ancak her şekilde dijitalleşme, sektörlerin değişen ihtiyaçlarını karşılamanın ve pazara uyum sağlamanın öncelikli anahtarı olacak gibi gözüküyor.

İster çevrimiçi satış yapmaya yönelik ilk adımı atmak olsun, ister mevcut işinizi yeni kitlelere taşımak olsun süreçlerinizi veya kullanıcı deneyimlerinizi daha ilgi çekici hale getirmek için dijitalden yararlanabilirsiniz.

Dijital dönüşüm somut hedeflere sahip bir eylem planına sahip olmakla yakından ilgilidir. Kuruluşunuzun dijitalden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak için gerçekçi bir stratejiye ve bunu gerçekleştirecek becerilere sahip bir ekibe sahip olmanız yeterlidir.

Dijital dönüşümün gerçek tanımı nedir?

Genel olarak, bir kuruluşun dönüşümü ve çalışma şeklini değiştiren bütünsel veya geniş bir değişikliği kapsamaktadır. Bir dönüşüm sadece bir teknoloji değişikliği değildir, insanları, süreci ve fiziksel alanlarını da etkilemektedir.

Dijital dönüşümde;

“İnsanlar” kültürü, becerileri, yapıyı ve kapasiteyi içerir.

“Süreç” iş akışlarını, görevleri, yaklaşımları ve yöntemleri kapsar.

“Fiziksel” coğrafyayı, tesisleri, ekipmanları ve teknolojiyi kapsar.

Dönüşüm, özellikle teknoloji ile iş sorunlarını çözmek ve kuruluşun çalışma şeklini temelden değiştirmek için kullanıldığında “dijital” olarak adlandırılır.

Tanımla ilgili birçok kafa karışıklığının nedeni, her bir kuruluşun durumunun benzersizliğinden kaynaklanmaktadır. Her kuruluş farklıdır ve farklı zorluklarla karşı karşıyadır, bu nedenle dijital dönüşüm birinden diğerine farklı gösterebilir.

Dijital Dönüşümü Tanımlayan ve Şekillendiren Beş Anahtar Etki

Stratejik yönerge: Organizasyonu belirli bir yöne yönlendiren stratejik kararlar.

Risk ve bütçe: Değişim riski / kanıtlanmamış teknolojiler ile finansman arasındaki denge.

Teknoloji: Kuruluşun işi dönüştürmek için kullanabileceği mevcut ve yeni teknolojiler.

Değişim hızı: Bir kuruluşun dönüşümü üstlenmeye istekli oluşu ve değişim hızı.

İş çevikliği: Organizasyonun değişime uyum sağlaması ve esnekliği.

Neden Dijital Dönüşüm?

  • Müşteri deneyimini ve katılımını iyileştirme
  • Verimliliği arttırma
  • İş karar verme sürecini iyileştirme
  • İnovasyonu geliştirme
  • Artan rekabeti önleme
  • İşletmeyi dönüştürme

Opinion ile dijital dönüşüm süreci:

1 – Anlamak.

Ekibimiz mevcut teknolojiyi ve yetenekleri gözden geçirir.

2 – Strateji.

Net bir eylem planı hazırlanır. Yapılması gerekenler, maliyet-değer ve tamamlanma süresi.

3 – Teslimat.

Kurumiçi eğitim. Yeninin yaratımı ve teslimi.

Gelin yeniyi birlikte oluşturalım.